webinar register page

Webinar banner
Zaburzenia rytmu serca - Migotanie przedsionków
Chcielibyśmy nagrać to webinarium do celów szkoleniowych firmy Medtronic, a następnie udostępnić nagranie. Ostateczne nagranie będzie zawierało dźwięk i prezentację, ale nie będzie miało funkcji czatu i listy uczestników.
Pamiętaj, że wszyscy uczestnicy zostaną wyciszeni, a Ty będziesz mieć możliwość zadawania pytań w oknie czatu. Prosimy o unikanie udostępniania jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich, w tym danych pacjentów, w pytaniach i komentarzach. Podczas webinaru nie możesz nagrywać, robić zrzutów ekranu ani zdjęć ekranów.

MDT Privacy Statement
https://europe.medtronic.com/xd-en/privacy-statement/hcp-education-services-privacy-statement.html

Feb 5, 2021 06:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Seremak, Monika.