webinar register page

Webinar banner
Osnove elektrostimulacije srca za medicinske sestre i tehničare
U ovom treningu ćemo proći kroz osnove elektrofiziologije i srčanih aritmija, temeljne principe elektrostimulacije srca, pravilnu pripremu pacijenata za kompleksne aritmološke procedure te proces jednostavne pacemakerske kontrole. Tečaj se sastoji od dva segmenta:

- teoretskog dijela u kojem će prezentacije držati naši stručni predavači Ivica Benko (KBC Sestre Milosrdnice) i Božidar Ferek Petrić (Medtronic)
- praktičnog dijela u kojem ćemo držati simulacije intraoperativnih testiranja parametara elektroda te osnove pacemakerske kontrole

Trening je bodovan od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Domagoj Elek.