webinar register page

Webinar banner
VEINTALK 2021: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH MÃN TÍNH
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
Veintalk là Chương trình đào tạo thường niên của Hội Tim mạch Việt Nam về bệnh lý tĩnh mạch cấp và mạn tính, quy tụ những chuyên gia Việt Nam và quốc tế hàng đầu, kết nối cộng đồng đa chuyên khoa từ tim mạch, nội, ngoại mạch máu và thẩm mỹ, chẩn đoán hình ảnh... trong cả nước

Medtronic và Servier hân hạnh đồng hành cùng Hội Tim Mạch Học Việt Nam trong công tác tổ chức chương trình.

Kính mời Quý Đồng Nghiệp xem nội dung chi tiết chương trình trong thư mời.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nguyen, VanThuy.